Vyhledej
Královédvorsko > Služby občanům > Politika

Přepis diskuse a výsledku hlasování o usnesení týkajícího se zřízení pozice městského architekta 
(jednání Zastupitelstva města Dvůr Králové n. Labem dne 11. června 2020)

Paní zastupitelka Marta Pešková Staníková (navrhovatel)

K tomuto bodu jsme se rozhodli, protože už v listopadu a v prosinci na Radě města Dvora Králové nad Labem proběhlo několik vět k tomuto tématu. Nevíme, jestli to pokračuje, jestli se něco děje, a protože město čekají dost velké investiční akce, jako je obchodní centrum s prodejnou Lidl, autobusové nádraží, spořitelna, Mayerova továrna, koupaliště, byla tu petice lokality Sylvárov, ke které mám nějaké věci, ale vzhledem k tomu, že paní Bohutínská to chce rozebírat v dalších bodech, tak se k tomu nebudu dále vyjadřovat. Myslím si, že bychom my, jako město velikosti DKnL , měli mít svého architekta, který bude nějakým způsobem koncepčně řešit naše území a návaznost na okolí. Jde o to, že my nějakým způsobem rozhodujeme jako zastupitelstvo města o tom, co se tady bude dít a jak se bude všechno vyvíjet, nicméně poradní slovo od městského architekta, který bude mít toto pod palcem, by nám mohlo zabránit, abychom udělali nějakou fatální chybu, která bude nenávratná pro další generace. Týká se to i toho území, kde se bude stavět prodejna Lidl, kde by architekt určitě měl mít nějaké poradní slovo, nehledě město si k tomu také bude moci říct svoje, to se bude ještě řešit v dalších věcech. Zda tam bude nějaká studie, veřejné projednávání nebo co se bude dál dít. Takže navrhuji usnesení, že zastupitelstvo města souhlasí nebo schvaluje zřídit pozici městského architekta a pověřuje Radu města k výběru vhodného kandidáta na tuto pozici.

Starosta Jan Jarolím: Tak já začnu, nikdo se nehlásí. Tak my jsme opravdu ty debaty o tom odstartovali na úrovni Rady města. Nebyly to první debaty o tom, ta pozice městského architekta už tady rezonuje poměrně dlouho. Jednak si všichni uvědomujeme, že by bylo vhodné, abychom takovou osobu měli, druhá věc je, že to samotné zřízení s sebou nese poměrně velká rizika, což se dozvídáme z měst, kde ten architekt funguje. Ve všem jsou dobré a špatné příklady a my jsme se zrovna byli podívat v Litomyšli, která je rozhodně tím dobrým příkladem, de facto takový strop, kam bychom se chtěli dostat. Tam to funguje bezesporu velmi dobře, byť také narážejí na nějaké problémy. Ale pak máme signály i z jiných měst, třeba z Jičína, kde ta pozice městského architekta je zřízena, ale mají problém a bojují s osobou, která tuto pozici vykonává, protože nefunguje podle představ těch, kteří její pozici zřizovali. Čili z toho všeho je pro mě závěr velmi jednoduchý: ano, pojďme hledat architekta, ale musíme si dát obrovskou práci s výběrem té osoby, protože je strašně důležité, kdo to bude. Jednak by to měla být osoba, která nemá žádné vazby, teď myslím pracovní, ve Dvoře Králové a okolí, protože tam se to začne nějakým způsobem časem míchat, ale zároveň to nemůže být osoba, která vůbec nemá vazby na DK a region, nebo je nějakým způsobem nezíská. My jsme z Litomyšle odjížděli plní dojmů, a tak jsme se domluvili na tom, že pro nás ta úplně nejideálnější cesta, abychom nešli metodou pokusu a omylu, by byla na některých projektech zkusit oslovovat mladé architekty, mladé architektonické kanceláře, a až u těch konkrétních projektů, kde bychom viděli, že ta spolupráce s nimi je dobrá, že mají městu co nabídnout a chtějí pro to město pokračovat, tak jim třeba tu pozici nabízet, ale až za nimi něco v tom městě bude a až ten vztah k městu bude na něčem postaven. To říkám teda můj názor, já si představuju, že by to takhle bylo ideální, byť jsme zase na strašně dlouhém běhu, běhu na hrozně dlouhou trať. Ale jak říkám, obsazení téhle pozice je tak významné a tak určující, že si musíme dát strašně záležet na výběru. Druhá věc je, že my jsme vůbec zatím nenašli tu nejlepší formu, jakou by ten architekt měl vlastně fungovat, pokud by to měl být člověk zaměstnaný v rámci plného pracovního úvazku na městě, tak zcela upřímně, bude-li to dobrý architekt, tak ho nikdy nezaplatíme. Je to podobné, teď se trochu bojím, že se pan Lokvenc urazí, pan Lokvenc je vynikající právník, ale je to podobné jako sehnat dobrého právníka. Panu Lokvencovi jenom ten vztah k našemu městu umožňuje dělat svou práci za tyto peníze tak kvalitně. Já jsem to nechtěl poslat do nějaké směšné roviny, jen chci, abychom si uvědomili, že opravdu úplně upřímně řečeno, my buď seženeme na tu pozici v rámci pevného pracovního úvazku někoho, kdo to nemůže dělat jinde, a proto ho zaplatíme a uděláme z něj městského architekta, anebo bychom tam museli dát někoho, koho si nemůžeme dovolit zaplatit, protože je jednoduše dobrý a my bychom mu těch peněz museli nabídnout několikanásobně víc. Druhá varianta je, že ten člověk by nepracoval na plný pracovní úvazek, nějakým způsobem by toho architekta dělal jeden den v týdnu, když to nadnesu, ale v tom případě bychom museli vymyslet, kde a jakým způsobem bude pracovat. To je všechno věc, která se dá vyřešit, dá se na ní pracovat, dá se vymyslet, ale v tomhle musíme mít hnedka na začátku jasno. Omlouvám se za dlouhý úvod. Paní zastupitelko…

Marta Staníková Pešková: Ještě jestli můžu reagovat, tak Česká komora architektů snad nabízí městům, která uvažují o zřízení pozice městského architekta, pomoc s výběrem.  A co se týká těch peněz, pravda je, že by to místo určitě stálo město nějaké peníze, o tom žádná, ale na druhé straně je tu riziko, abychom bez toho architekta neudělali nějakou opravdu zásadní změnu, nezbourali komín, nezbourali zeď, nezbourali dům, hlavně ty co stojí v zóně Tiby. A jsou tady i další věci, Mayerova továrna, spořitelna, tolik historického, že by bylo dobré, aby tu byl člověk, který by ty velké investiční akce měl pod palcem a pod kontrolou, aby to všechno bylo koncepčně sladěné, aby město vyslyšelo veřejnost, potřeby města. Architekt může dokonce působit jako poradní orgán mezi námi a investorem. Takže si myslím, že prostor pro městského architekta tady opravdu je. 

Místostarosta Jan Helbich: Tak já jenom bych doplnil trošku k té naší exkurzi do Litomyšle. Tam padali z pozice tamního šéfa investic i starosty zajímavé informace, které možná ne všichni pobrali v důsledku, v jakém byly řečené. Mimo jiné bylo řečeno, že významné věci ve městě neřeší městská architektka, ale řeší si to v podstatě rada a zastupitelstvo. U architektky, kterou tam mají třicet let, dost dlouho trvalo, než všichni začali akceptovat její post a víceméně ji poslouchali tak, jak o tom mluvíte. V podstatě je to v rovině toho, že ona mluví i do oplocení rodinných domků. To znamená, že je potřeba si uvědomit taky opačnou stránku tohoto požadavku, disciplinovaně se  z pozice občanů, stavebníků i nás zastupitelů dívat na tu funkci a podřídit se jí. Můžete se také dostat do situace, že se vám to také hrubě nebude líbit a pak se třeba začnete ptát, proč ho máme a jestli by bylo fajn ho nemít, jako to řeší v jiných městech, kde už ho mají nějakou dobu a trošku je z toho bolí hlava. Takže je to i o určité úrovni komunikace a disciplíny všech občanů ve městě, i těch, kteří dnes po městském architektovi volají a předkládají své různé návrhy a nemusí to být zrovna potom pro ně pozitivní, protože dostanou někoho, kdo se bude v tom území chovat trošku jinak, než jsou dané regulace v územním plánu. V  historii se v územním plánu vybarvily plochy, nikdo se moc nekoukal na to, co tam jde a nejde stavět. Dispozice infrastruktury a vazeb do města a narovnávání takovýchto věcí se v podstatě děje v rovině toho, že je něco vyčerpáno a něco může vzniknout, a to město, myslím, že pan inženýr Rudolf mě doplní, toho vyčerpání má na té misce vah velmi málo, převažuje to nevyčerpané. Takže pokud přijde architekt jako takový, tak si myslím, že zcela logicky řekne, pokud se někde pět šest let něco nedělo, nevím, jestli si to legislativně správně pamatuju, tak je možné, že přistoupí ke změně územního plánu a může některé ty barvy změnit nebo zrušit.  A jsem zvědav jak někteří, co si ty své zájmy v historii prosadili, teď budou z pozice městského architekta třeba v pozici, že jim to někdo zruší a zastupitelstvo a zastupitelé jsou ten výkon v tom, a musí to odsouhlasit. Tak aby to nebylo tak, že se pořídí městský architekt a pak se ukáže, že to úplně nebylo ono. Jako má to i tuhle vazbu.

Pan zastupitel Černý: Tak já bych chtěl doplnit, že jak jsme se bavili v Litomyšli, tak pan starosta si práci paní architektky Vydrové velice pochvaloval a dával jí nemalý díl na tom, že to město takhle prosperuje. Samozřejmě každá funkce má své vady, ale už jsme se bavili o tom, že tyto věci můžeme dát do té koncepce městského architekta a tu koncepci m. architekta ladit. Ta neúplnost územního plánu je problematická a městský architekt by naopak mohl investorům a stavebníkům pomáhat s vhodnou výstavbou do daných lokalit a pracovat jako pomocník. To je vše, co jsem chtěl říct. Děkuji.

Starosta Jan Jarolím: Tak nikdo další se do diskuze nehlásí, takže já dávám hlasovat o navrhovaném usnesení. 

Konstatuji, že materiál nebyl schválen.

Výsledek 9-2-9 

9 bylo pro, 

2 proti (Gluz a Kříž), 

9 se zdrželo (Bém, Šrámek a členové hnutí ANO - 1 chyběl)


Související články
Proč by mělo mít město městského architekta? Aby se nevyhazovaly miliony oknem!
Proč by Dvůr Králové nad Labem měl mít svého městského architekta a co je jeho prací
Výzva Tyršova plaveckého klubu k řešení koupaliště ve spolupráci s architekty
Hledá se městský architekt pro Dvůr Králové. Skutečně se hledá, nebo vybírá?
Město vybralo do památkové zóny lavičky, budí u lidí emoce, bohužel negativní
Vyjádření Ing. arch. Oty Černého k novému městskému mobiliáři
"Věřím, že koncepci revitalizace Tyršova koupaliště se podaří prosadit," říká Ing. arch. Ota Černý, radní města Dvůr Králové n. L.
Jméno městského architekta by ve Dvoře Králové mohli znát již na podzim
O zvolení do zastupitelstva Dvora Králové n. L. se ucházejí také Piráti. Podívejte se na jejich kandidáty a programové body

Přečteno 177x
 
24.01.2024 - Odbor dopravně-správní se v Trutnově stěhuje do nových prostor: Horská 52, bývalá budova Texlenu, 4. patro.
05.01.2024 - V okolí Braunova Betléma na území Hřibojed proběhne v sobotu 6. ledna 2024 od 9 do 13 hodin honitba. Prosím počítejte s omezeným vstupem na toto území.
06.12.2023 - Důvodem mohutného výpadku dodávky elektřiny v úterý 5. prosince byla technická závada v rozvodně Neznášov (mezi Habřinou a Rožnovem na Jaroměřsku), konkrétně zkrat na podpěře. Výpadek byl hlášen od Nové Paky až po Jaroměř. Zdroj: ČEPS.

Volná pracovní místa

Všeobecná sestra (Domov důchodců)

Terénní pečovatel (Diakonice ČCE DKnL)

Aplikační technik (JUTA, a.s.)


Kalendář akcí
4.10.2023 08:00 - 31.05.2024 17:00
Technická hodinka (nejen) pro seniory
4.10.2023 08:00 - 31.05.2024 17:00
Plaveš ve škole?
16.02.2024 - 17.03.2024
VÝSTAVA MODELŮ
23.02.2024 17:00 - 25.02.2024 20:00
Alpy v pasáži - VÍKEND TYROLSKÉ KUCHYNĚ
25.02.2024 19:00 - 25.02.2024 21:30
Kino - Mission Impossible: Odplata - první část