Vyhledej
Královédvorsko > Sport > ostatní sporty

Sletová štafeta - Sokolové ze Dvora Králové měli na starosti úsek ze Dvora Králové do Jaroměře

Sokol obvykle v klidu a bez mediálního hlaholu pečuje o kondici dětí i dospělých. Občas je ale potřeba vystrčit růžky a na svoji činnost upozornit. A proto jste v sobotu 23. září mohli i po našem městě potkat děti s vlaječkami Sokola, kterak běží ulicemi a předávají si štafetový kolík.

FOTOGALERIE - Sletová štafeta - Sokolové ze Dvora Králové měli na starosti úsek ze Dvora Králové do Jaroměře

U příležitosti zahájení nácviku na XVI. všesokolský slet se v sobotu 23. 9. běžela Sletová štafeta. Jedná se o celostátní akci, kdy jednoty předávají štafetový kolík – cílem je Tyršův dům v Praze. Naše jednota zajišťovala úsek ze Dvora Králové do Žirče, dospělí a mládež pak dopravili štafetový kolík ze Stanovic do Jaroměře na kolách. Malé děti se postarali o úseky ve Dvoře Králové a blízkém okolí. 


Před 135 lety se konal I. všesokolský slet

Praha, 15. 6. 2017 – V neděli 18. června uplynulo přesně 135 let od konání I. všesokolského sletu. V roce 1882 slavil Sokol Pražský dvacet let od svého vzniku. Jeho náčelník, doktor Tyrš, se rozhodl oslavit kulatiny vskutku monumentálně hromadným cvičením na Střeleckém ostrově, které vešlo do sokolské historie jako I. všesokolský slet. Proč padla volba právě na Střelecký ostrov? V Praze totiž tehdy nebylo jiného tak velkého a vhodného místa.
Přípravy Jubilejní slavnosti, jak se tehdy slet nazýval, probíhaly celý rok. Jsou dochované korespondenční lístky, kde venkovské jednoty potvrzovaly svoji účast. Nakonec do Prahy dorazilo účastníků požehnaně – ze 76 sokolských jednot a také hosté z Polska a Ameriky. 
Dne 16. června 1882 byli uvítáni první účastníci sletu a hned následujícího dne se uskutečnila finální zkouška jednotlivých sletových skladeb. Večer téhož dne se konalo slavnostní představení v Novém (Národním) divadle, kde herec Vojtěch Slukov přednesl pozdravnou báseň od Svatopluka Čecha. 
Na Střeleckém ostrově bylo přes sedm stovek cvičenců, ale slavnostního průvodu Prahou před vystoupením se zúčastnilo 1572 sokolů s 57 sokolskými prapory. Celý průvod doprovázela Kmochova hudba z Kolína a vyvrcholení celé akce bylo na Střeleckém ostrově. Zde cvičilo pod vedení dr. Miroslava Tyrše na 720 sokolů oblečených do jednotných úborů. Cvičenci se neřídili hudbou, jak tomu bylo u pozdějších sletů, ale údery tyče do ozvučné desky. Předvedeno bylo 10 sletových skladeb, a to jak prostných, tak i cvičení na nářadí. Celkově se představilo na 40 družstev a přehlídce přihlíželo 3000 diváků. Závěr dne byl obohacen předáním stříbrného věnce dr. Miroslavu Tyršovi a velkolepým ohňostrojem.
Stovky cvičenců, nadšené davy v ulicích a oslavné články v tisku. Tak to v Praze vypadalo při prvním všesokolském sletu 18. června roku 1882. Náčelník Sokola Miroslav Tyrš ho tehdy uspořádal navzdory nevoli rakouských úřadů. Úspěch u českých vlastenců byl ale tak velký, že císařství další slet zakázalo a mohl se konat až po dlouhých devíti letech – v roce 1891 ve spojení s Jubilejní výstavou v Praze. 

Další články TJ Sokol Dvůr Králové

Související články
Sokolský slet - podívejte se na videa z historie pradávné i celkem nedávné
Župní sokolský slet - podívejte se na videoreportáž a fotogalerii
Stovka královédvorských sokolů na XVI. všesokolském sletu v Praze
Vaše komentáře

Přečteno 912x