Vyhledej
Královédvorsko > Historie > Varhany

Varhany firmy Rieger na Královédvorsku

Varhany na Královédvorsku - 6. díl - Kuks, Choustníkovo Hradiště, Bílá Třemešná

Vít Havlíček / 11.09.2016
V dosavadních dílech byly popsány varhany, jejichž stavitelé byli jednotliví varhanáři nebo varhanářské rody, u nichž se řemeslo předávalo z generace na generaci. Na konci 19. a ve 20. století nastává nový fenomén – tovární výroba varhan. Pravděpodobně nejznámějším výrobcem varhan v Čechách se stala firma Rieger, od níž se na Královédvorsku zachovalo několik nástrojů.

Mezi další významné české varhanářské podniky patřily například firmy Tuček, Mölzer, Petr nebo Schiffner. U tovární výroby byla kvalita nástrojů mnohdy silně poznamenána sériovou výrobou, i tak ale vznikaly vynikající nástroje.

Firma Rieger vyprodukovala během své existence téměř 3500 varhan. Samotným zakladatelem byl Franz Rieger (1812 - 1885) z Krnova. Jeho nástupci se pak stali jeho synové Otto a Gustav, za jejichž vedení nesla firma název Gebrüder Rieger (Bratři Riegerové). V soukromých rukou byla firma až do roku 1948, kdy byla znárodněna. Po roce 1989 prošel podnik transformací, která vyvrcholila privatizací. V letošním roce tato firma s dlouholetou tradicí bohužel zanikla.

V evropském měřítku byla firma Rieger předním varhanářským podnikem, a to zejména na přelomu 19. a 20. století a poté i za první republiky. Stavěla znamenité nástroje, které byly exportovány do Německa, Rakouska, Dánska, Anglie, Španělska, ale i vzdálených zemí jako jsou Argentina, Jihoafrická republika nebo Mexiko. Nejvyšší úroveň této firmy ve své době potvrzuje i objednávka nástroje pro proslulý vídeňský Musikvereinssaal, kde podnik Rieger postavil čtyřmanuálové varhany v roce 1907.

Na Královédvorsku se zachovaly čtyři nástroje – v Kuksu, Choustníkově Hradišti, Bílé Třemešné a v kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové.


Kuks - kostel Nejsvětější Trojice

Kuks - kostel Nejsv. Trojice - prospektNejstarší varhany této firmy na Královédvorsku nalezneme v hospitálním (nikoliv zámeckém, jak je často mylně uváděno) kostele Nejsvětější Trojice v Kuksu. Tyto dvoumanuálové varhany s pedálem z roku 1906 byly vestavěny do původních barokních skříní. O původních varhanách se nedochovala žádná zmínka, proto odborníci odhadují, že byl jejich autorem buď místní varhanář Vojtěch Schrayer nebo pravděpodobněji někdo z králické dílny.

Současná dispozice je následující:Kuks - kostel Nejsv. Trojice - hrací stůl

I.man (C - f3, 54)             
Bourdon 16´  
Principal 8´  
Gedeckt 8´  
Gamba 8´  
Salicional 8´ 
Octave 4´
Dolce 4´
Mixtur 4x

II.man (C - f3, 54)
Geigen Principal 8´
Lieblich Gedeckt 8´
Aeoline 8´
Vox celestis 8´
Rohrflöte 4´

Pedál (C - d1, 27)
Subbas 16´
Violon 16´
Cello 8´

Superoctavkoppel I, Manual Coppel, I/Ped, II/Ped,
žaluzie II. manuál, crescendo (balanční páky)
kolektivy: P - MF - F - TT 

Kuks - kostel Nejsv. Trojice - manuályTyto varhany mají romantickou dispozici, která se od té barokní liší zejména užitím a převahou osmistopých rejstříků na II. manuálu. V této době také firma Rieger používala systém tzv. kombinačních rejstříků, takže z jedné řady píšťal byly vytvořeny dva rejstříky. U těchto varhan jsou to konkrétně dvojice: Principal 8´ - Oktave 4´, Salicional 8´ - Dolce 4´, Lieblich Gedeckt 8´ - Rohrflöte 4´ nebo Violon 16´ - Cello 8´. Tato úspora vede k menšímu zvuku u výsledného pléna, ale jinak je nástroj po zvukové stránce velmi zdařilý a barevný.

Obdobně jako skladatelé označujíKuks - kostel Nejsv. Trojice - balanční páky žaluzie a crescendo své kompozice opusy, tak u varhanářských firem můžeme postřehnout analogické číslování jednotlivých varhan. V případě Kuksu jde o opus 1309. U těchto varhan je zabudovaná i žaluzie (zde označená v německém jazyce Schweller), což je varhanní skříň (v tomto případě II. manuál), kde je přední stěna pohyblivá na principu žaluzie, které známe například z oken.

Tím může varhaník plynule ovládat dynamiku, protože úhozem ji na rozdíl od klavíru neovlivní. Žaluziová skříň se začala používat až v průběhu 19. století a varhaník žaluzii ovládá balanční pákou, která je umístěná těsně nad pedálem na hracím stole. U kukských varhan je i druhá balanční páka – crescendo, které jsme již poznali u varhan v Dubenci.


Kuks - kostel Nejsv. Trojice - hrací stůlVarhany prošly generální opravou v roce 1997. Uskutečnila ji firma Varhany spol. s r. o., která prováděla pravidelnou údržbu i v dalších letech. Technický stav je v současné době dobrý díky pravidelné údržbě a hlavně zájmu vedení správy hospitalu. V roce 2015 provedla menší opravu firma Robert Ponča VARHANY a v blízké době je naplánována opět celková oprava a údržba, aby byl nástroj ve vynikajícím stavu. Nástroj je využíván koncertně a bohoslužby se zde konají jen výjimečně.

 
Choustníkovo Hradiště - kostel Povýšení sv. Kříže

Nedaleko Kuksu se nachází ChoustníkovoChoustníkovo Hradiště - kostel Povýšení sv. Kříže - prospekt Hradiště. V této obci se nalézá celkem rozlehlý kostel Povýšení sv. Kříže, v němž nalezneme dvoumanuálové varhany Rieger z roku 1908. Tyto pneumatické varhany s opusovým číslem 1476 jsou v mnoha ohledech podobné těm v Kuksu. Díky sériové výrobě je řada varhan konstrukčně obdobná, zejména hrací stoly mívají podobný design.

Dispozice varhan je tato:

I.man (C - f3, 54)             
Bourdon 16´  
Principal 8´  
Hohlflöte 8´  
Gamba 8´  
Salicional 8´ 
Gedeckt 8´ 
Octave 4´
Flöte 4´
Rauschquinte 2x
Mixtur 4x

II.man (C - f3, 54)
Flöten Principal 8´
Aeoline 8´
Vox celestis 8´
Rohrflöte 8´
Violine 4´

Pedál (C - d1, 27)
Bourdon 16´  
Violon 16´
Subbas 16´
Cello 8´

Superoctavkoppel II/I, Suboctavkoppel II/I Manual Coppel, I/Ped, II/Ped,
crescendo (balanční páka)
P - MF - F - TT 

Choustníkovo Hradiště - kostel Povýšení sv. Kříže - hrací stůlS kukskými varhanami mají společné pevné kombinace (P - MF - F - TT), balanční páku na ovládání crescenda i kombinační rejstříky, kterými zde jsou dvojice: Principal 8´ - Oktave 4´, Hohlflöte 8´ - Flöte 4´, Bourdon 16´ - Gedackt 8´, Aeoline 8´- Violine 4´nebo Violon 16´ - Cello 8´. Nalezneme zde také tzv. transmisi, což znamená, že jeden rejstřík (Bourdon 16´) má rejstříkovou sklopku u I. manuálu i pedálu, přitom jde pouze o jednu řadu píšťal.


Varhany jsou kromě několikaChoustníkovo Hradiště - kostel Povýšení sv. Kříže - hrací stůl - detail drobných závad v pořádku. Po zvukové stránce jde stejně jako v Kuksu o velmi zajímavý a barevný nástroj. Bohoslužby se zde konají pravidelně každou neděli a varhany jsou využívány i koncertně. Proto by si určitě zasloužily důkladnou opravu, díky níž by byly ve vynikajícím technickém stavu.
Bílá Třemešná - kostel sv. Jakuba

Třetí varhany firmy Rieger se nacházejí v Bílá Třemešná - kostel sv. Jakuba - prospektkostele sv. Jakuba v Bílé Třemešné. Jde o jednomanuálový pneumatický nástroj s pedálem z roku 1925 a opusovým číslem 2203. Tyto varhany stály původně v nedaleké obci Huntířov, odkud byly přestěhovány v roce 1982. Kvůli menší výšce kůru v Bílé Třemešné musel být snížen postament varhan, dispozice zůstala zachována:

I.man (C - f3, 54)             
Principal 8´  
Bourdon 8´  
Gamba 8´  
Salicional 8´ 
Octave 4´
Dolce 4´
Rauschquinte 2x

Pedál (C - d1, 27)
Subbas 16´

Superoctav spojka, pedálová spojka
P - MF - F 

Bílá Třemešná - kostel sv. Jakuba - hrací stůlStejně jako u předchozích varhan Rieger zde nalezneme společné rysy, obzvlášť na hracím stole. Jsou tady i pevné kombinace (P - MF - F) a kombinační rejstříky. Balanční páky na ovládání crescenda nebo žaluzie zde vzhledem k menší velikosti nástroje nebyly instalovány.

Na rozdíl od předchozích varhan je zde poruchovost daleko vyšší a po zvukové stránce nejsou tyto varhany tak zajímavé. I tak se ale jedná o celkem kvalitní nástroj, jehož oprava by stála za úvahu.
V závěru této kapitoly můžeme ještěBílá Třemešná - kostel sv. Jakuba - hrací stůl - detail upozornit na různé typy ovládání rejstříků na hracím stole u jednotlivých varhan. U nejstarších popsaných varhan v Jaroměři se rejstříky ovládaly pákami, které posunutím do strany zapojily nebo vypojily daný rejstřík. U většiny dalších varhan, které se stavěly až přibližně do poloviny 19. století nalezneme táhla (manubria), které po vytažení zapnuly daný rejstřík. U pneumatických varhan se ujaly rejstříkové sklopky, u nichž jsou často barevně odlišeny rejstříky manuálů a pedálu (u kukských varhan je I. manuál bíle, II. manuál růžově, pedál modře, pevné kombinace zeleně a spojky šedě). Jak můžeme vidět u tří výše pojednaných varhan, jde o sklopky, ale u každého nástroje provedeny osobitě. Každé varhany jsou v tomto individuální.


Kromě tří zmíněných varhan Rieger se největší nástroj této firmy v regionu nachází v kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové. Tyto varhany jsem kvůli přehlednosti jednotlivých kapitol zařadil do posledního dílu o varhanách ve Dvoře Králové.FOTOGALERIE - Varhany firmy Rieger na Královédvorsku

Související články
Varhany na Královédvorsku
Nejstarší varhany do roku 1800
Varhanáři Barthové – varhany z 1. poloviny 19. století
Varhany na Královédvorsku z 2. poloviny 19. století
Varhany na Královédvorsku z počátku 20. století
Varhany ve Dvoře Králové nad Labem
Královédvorský chrámový sbor premiéroval nové dílo Juraje Filase
Komentované prohlídky varhan v kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem
Koncert na nově opravené varhany v Kuksu obohatí přednáška o varhanách
Koncert s poutavou přednáškou završil opravu varhan v Kuksu
Hudební léto Kuks – osmý ročník mezinárodního festivalu
Vaše komentáře

Přečteno 1793x
 
10.06.2024 - Z důvodu závady na hlavním přívodu pitné vody je uzavřené Tyršovo koupaliště - do odvolání.
12.04.2024 - od 6. dubna 2024 se změnily ordinační hodiny lékařské pohotovostní služby (LPS) pro dospělé v nemocnici v Trutnově – o víkendech a svátcích budete moct navštívit LPS od 8 do 18 hod. Dětská pohotovost zůstává o víkendech a svátcích nezměněna od 8 do 20 hod.

Volná pracovní místa

Učitel/ka fyziky (ZŠ Schulz. sady)

Učitel/ka informatiky (ZŠ Schulz. sady)

Učitel/ka Hv, Pč (MŠ a ZŠ Bílá Třemešná)

Terénní pečovatel/ka (Diakonie ČCE)


Kalendář akcí
21.05.2024 17:00 - 25.06.2024 18:00
Polština nejen na cesty
23.06.2024 16:30 - 23.06.2024 18:00
Kino - Vynálezce
23.06.2024 16:30 - 23.06.2024 18:00
Lassie : Nové dobrodružství (rodinný)
23.06.2024 19:00 - 23.06.2024 20:30
Kino - Pan učitel vrací úder