Vyhledej
Královédvorsko > Historie > Varhany

Varhany ve Dvoře Králové nad Labem

Varhany na Královédvorsku - 7. díl, Římskokatolický kostel sv. Jana Křtitele, Husův sbor, kostel Českobratrské církve evangelické

Vít Havlíček / 2.10.2016
V závěrečném dílu se dostáváme k pomyslnému vrcholu celé série – varhanám ve Dvoře Králové nad Labem. Jak již bylo několikrát zmíněno, největším a v mnoha ohledech nejvýznamnějším nástrojem regionu jsou varhany v kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové. Nejsou ale jedinými varhanami v tomto městě. Do tohoto dílu jsou zařazeny i dva další nástroje, o nichž doposud nebyly zveřejněny žádné podrobnější informace.

Dvůr Králové - kostel sv. Jana Křtitele

Dvůr Králové - kostel sv. Jana Křtitele - prospektVarhany v římskokatolickém kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové postavila v letech 1933 – 1934 firma Rieger pod opusovým číslem 2623. Předchozí varhany vytvořil František Pavel Horák z Kutné Hory v roce 1776. Do zachovaných skříní postavila firma Rieger současný nástroj. Vzhledem k jeho velikosti byla varhanní skříň rozšířena o žaluziový stroj (II. manuál) stojící při pohledu od oltáře vpravo od stávajících Horákových skříní, a to ne příliš ideálním způsobem. S více než třiceti rejstříky by se ale Riegerův nástroj do původních skříní nevešel.

Konkrétně jde o dvoumanuálovýDvůr Králové - kostel sv. Jana Křtitele - varhanní skříň pneumatický nástroj s pedálem a touto dispozicí:

I. manuál (C - g3, 56)  
Bourdon 16´ 
Principál 8´ 
Bourdon 8´
Flauto duplo 8´ 
Salicionál 8´ 
Oktáva 4´ 
Flauto duplo 4´ 
Quinta 2 2/3´ 
Oktáva 2´ 
Progressio harm. 5x   
Trompete harmon. 8´
Hoboj 8´

II. manuál (C - g3, 56/68)
Quintadena 16´
Principál 8´
Flauto amabile 8´
Gamba 8´
Aeolina 8´
Vox coelestis 8´
Italský princ. 4´
Flauto amabile 4´
Nasat 2 2/3´
Oktáva  2´
Kornet 3-5x
Cymbál 3x
T
rompete harmon. 8´
Hoboj 8´

Pedál (C - f1, 30)
Principál 16´
Subbas 16´
Echobas 16´
Principál 8´
Cello 8´
Basflétna 8´
Quinta 5 1/3´
Principál 4´
T
rompete harmon. 8´

spojky: I/I 4´, II/II 16´, 4´, II/I 16´, 8´, 4´, I/P, II/P
crescendo, žaluzie, tremolo II, 2 volné kombinace, pevné kombinace (P – MF – F – FF – TT)

Varhany obsahují kromě běžnýchDvůr Králové - kostel sv. Jana Křtitele - hrací stůl retných píšťal i jazykové, které jsou v Čechách většinou jen u novějších a větších nástrojů. Tón se u nich tvoří rozechvěním jazýčku, podobně jako například u klarinetu. Těmito rejstříky jsou konkrétně Trompete 8´ a Hoboj 8´. Ze samotných názvů je patrné, že se zvukově snaží napodobit právě tyto nástroje. V celkovém zvuku dodávají sílu a charakteristickou barvu.

U tohoto nástroje objevíme kromě pevných kombinací, crescendového válce, žaluzie, tremola i dvě volné kombinace (drobná táhla nad sklopkami rejstříků) umožňující varhaníkovi rychlou výměn barev, aniž by musel složitě měnit ruční rejstříky. Při pohledu na hrací stůl ještě můžeme zahlédnout v pravém horním rohu stupnici, která je spojena s crescendovým válcem a ukazuje, kolik je zapnutých rejstříků.

Z boku hracího stolu je celkem necitlivě a nevkusně umístěn spínač, kterým se zapínají varhany (o neodborném působení elektrikářů jsem se zmínil v 5. dílu tohoto cyklu). Přehlédnout nelze ani telefon do sakristie, který má sloužit k domluvě varhaníka s knězem.

Dvůr Králové - kostel sv. Jana Křtitele - hrací stůl - detailSamotnou dispozici navrhoval dle některých pramenů Bedřich Antonín Wiedermann (1883 – 1951). Tento varhaník, skladatel, pedagog a znalec varhan byl výraznou osobností varhanní kultury v první polovině 20. století. Mezi jeho žáky patřili např. pozdější pedagogové pražské AMU Jiří Reinberger či Milan Šlechta. Na pražské konzervatoři také vyučoval Josefa Židka, dlouholetého ředitele kůru kostela sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové, kterého v souvislosti s tehdy novými královédvorskými varhanami na toto místo doporučil.

Josef Židek (1920 - 2006) má v dějinách tohoto kůru své nezastupitelné místo. Přesto si myslím, že jeho odkaz není plně doceněn. Tento cyklus se věnuje výhradně varhanám a není zde prostor pro širší souvislosti. Věřím ale, že Židkovo zdejší působení bude ještě v budoucnu připomenuto.

Dvůr Králové - kostel sv. Jana Křtitele - píšťalištěTyto varhany mají dispozici předurčenou zejména k provádění hudby 19. a 20. století. Pestrá škála barev umožňuje interpretovat i nejnáročnější díla varhanní literatury z tohoto období.

Tento nástroj je v současné době ve špatném technickém stavu. Řada součástí pneumatické traktury je za hranicí životnosti a potřebuje výměnu. Množství tónů nehraje a nástroj je celkově velmi rozladěn. Jedinou možností na vrácení do vynikajícího technického stavu, který si tento nástroj zaslouží, je generální oprava, jejíž zahájení je plánováno již v blízké době. Po podepsání smlouvy s vybranou varhanářskou firmou a uveřejněním základních informací o opravě se na ni bude moci podílet i širší veřejnost, například formou adopce píšťal nebo návštěvou chystaných benefičních koncertů.


Dvůr Králové – Husův sbor

Druhé varhany ve Dvoře KrálovéDvůr Králové - Husův sbor - prospekt se nachází v Husově sboru v Legionářské ulici. Autorem je Jan Tuček z Kutné Hory a jde o dvoumanuálový pneumatický nástroj z roku 1946 s následující dispozicí:

I.manuál (C - g3, 56/68)             
Bourdon 16´ 
Principal 8´ 
Kryt 8´ 
Salicional 8´
Oktáva 4´
Mixtura 2 2/3´
Trubka 8´

II.manuál (C - g3, 56/68)
Principal housl. 8´
Flétna konc. 8´
Gamba 8´ 
Quintadena 8´ 
Aeolina 8´
Vox coelestis 8´
Flétna r. 4´
Kvinta 2 2/3´
Flageolet 2´
Tercie 1 3/5´
Hoboj 8´

Pedál (C - f1, 30)Dvůr Králové - Husův sbor - hrací stůl
Violonbas 16´
Soubbas 16´
Bourdonbas 16´ 
Oktávbas 8´

spojky: I/I 4´, II/II 16´, 4´, II/I 16´, 8´, 4´, I/P, II/P
crescendo, žaluzie, tremolo II, volná kombinace, pevné kombinace (PP – P – MF – F – Pl), anulátor pedálu


Dvůr Králové - Husův sbor - hrací stůl - detailTovárna na varhany Tuček byla ve své době jednou z největších továren na varhany v Čechách. Zakladatelem této firmy byl Jan Tuček starší (1842 - 1913), po němž převzal vedení nejprve syn Zdeněk a posléze druhý syn Jan Tuček mladší (1904 – 1995), za jehož vedení byly postaveny tyto varhany ve Dvoře Králové.V prostoru je výborná akustikaDvůr Králové - Husův sbor - píšťaliště s celkem dlouhým dozvukem. Varhany jsou umístěné na kůru ve výklenku nad vchodem do kostela a prospekt není v historizujícím duchu, ale je řešen celkem moderně. Pravděpodobně kvůli „zasunutí“ ve výklenku se zvuk nemůže šířit plnou měrou a velkoryse pojatá dispozice tak příliš nesplňuje očekávání. Sklopky prozrazují také jazykové rejstříky Trubka 8´ a Hoboj 8´. Rejstřík Trubka není instalován vůbec, rejstřík Hoboj nehraje také, i když jsou jeho píšťaly umístěné v žaluziové skříni II. manuálu. Mezi pomocnými zařízeními najdeme i anulátor pedálu. Při jeho zapnutí se pedál automaticky zeslabí při přechodu na slabší manuál. Zajímavé je pojmenování nejběžnějšího basového rejstříku Subbas, kde je oproti standardně užívané verzi přidáno písmeno „o“ – Soubbas.

Dvůr Králové - Husův sbor - píšťaly potřísněné barvouU těchto varhan se můžeme setkat s jedním celkem častým poškozením, kterého si nelze na první pohled všimnout a kterého si vlastníci varhan ani nejsou vědomi. Při malování v interiéru kostela se mnohdy zapomíná na zakrytí varhan (ale i jiných předmětů). Důsledkem toho je znečištění řady součástí varhan, zejména pak píšťal. Aby mohly varhany bez problémů sloužit, měly by se udržovat v čistotě. Na přiložených snímcích je vidět, jak jsou píšťaly (i celý vnitřní prostor varhanní skříně) pokryty bílým povlakem, což jsou zbytky barvy nové výmalby interiéru. Tomuto znečištění se přitom dá jednoduše zabránit zakrytím.    

Nástroj je v současné době funkční, ale není v nejlepším technickém stavu a vyžadoval by rovněž důkladnou opravu.


Dvůr Králové - kostel Českobratrské církve evangelické

Třetí královédvorské varhany vDvůr Králové - evangelický kostel - prospekt kostele Českobratrské církve evangelické jsou nejmladší a také nejmenší. Objednány byly u varhanáře Františka Medřického (1888 - 1980) už v roce 1943, ale dokončeny byly až v roce 1953. Medřický byl nejdříve zaměstnancem firmy Tuček v Kutné Hoře, ale po stávce v Tučkově firmě se v roce 1908 osamostatnil. Původně do malého prostoru navrhoval jednomanuálový pneumatický nástroj s pěti rejstříky, ale nakonec byla dispozice postupně rozšiřována až do současné podoby:

I.manuál (C - f3, 54/66)             
Principál 8´ 
Kryt 8´ 
Oktáva 4´
Flétna příčná 4´
Kvinta 2 2/3´
Flétna lesní 2´
Mixtura 4-5x  1 1/3´

II.manuál (C - f3, 54/66)
Flétna trubicová 8´
Salicional 8´
Vox coelestis 8´
Roh noční 4´
Principál 2´
Cymbál 3x 1´
Dvůr Králové - evangelický kostel - hrací stůl - detail

Pedál (C - d1, 27)
Subbas 16´
Echobas 16´
Oktávbas 8´
Chorálbas 4´

spojky: I/I 16´, 4´, II/II 16´, 4´, II/I 16´, 8´, 4´, I/P, II/P
crescendo, žaluzie, volná kombinace, pevné kombinace (P – MF – F - Pl), anulátor pedálu

Prostor nemá tak výraznou akustiku jako ostatní dva kostely ve Dvoře Králové. Prospekt je stejně jako u varhan v Husově sboru řešen moderně. Osobitě jsou řešeny ukazatele nad rejstříkovými sklopkami, které sdělují číslo rejstříku, který je právě zapnut.

Dvůr Králové - evangelický kostel - hrací stůlSamotný nástroj prošel mírnou úpravou dispozice. Dostavěn byl Oktávbas 8´ a ze stejné řady umístěné z boku varhanní skříně je vytvořen i Chorálbas 4´. Do současné dispozice bohužel příliš zvukově nezapadá třířadý rejstřík Cymbál na II. manuálu, který zní velmi ostře a vlivem superspojek je tak u pléna zvuk varhan nepříjemně pronikavý. Velmi ostře je naintonovaná i Oktáva 2´ na II. manuálu. Mezi pedálovými rejstříky se objevuje Echobas, který nemá svou řadu a využívá píšťal Subbasu. Při zapnutí jde do Subbasu menší tlak vzduchu, čímž se ozve slabší tón. Tím je vytvořen nový slabý rejstřík Echobas (aniž by fyzicky existovala jeho vlastní řada píšťal). Tento rejstřík nalezneme také v královédvorském kostele sv. Jana Křtitele.


Po technické stránce jsou varhany kromě několika drobných závad v pořádku a po zvukové stránce se jedná o celkem solidní nástroj.


Opravy varhan a jejich financování

Závěrem bych se rád zmínil o opravách varhan, o kterých již bylo v této sérii pojednáno mnohokrát. Na obnovách varhan totiž často závisí jejich další existence. Na některých místech v okolí již oprava probíhá, a to s vynikajícími výsledky (např. Žireč). Jinde na rekonstrukci varhan probíhají přípravy. Níže ještě stručně nastíním některé možnosti financování varhan.

V souvislosti s opravou varhanŽireč - kostel sv. Anny - restaurované píšťaly pozitivu v Žirči jsem uvedl grant Královéhradeckého kraje na obnovu varhan. Tento grant se vztahuje na drtivou většinu nástrojů v celém kraji a žádat se může každoročně. Pokud je nástroj památkově chráněn (z historických či jiných důvodů), existuje dotační program na ministerstvu kultury, z něhož lze rovněž každoročně čerpat. Z veřejných zdrojů může opravu podpořit dané město či obec. Dalšími možnostmi spolufinancování jsou benefiční koncerty nebo sponzoring jednotlivci či firmami. Nezanedbatelný bývá i finanční příspěvek vlastníka varhan.
Svébytnou a velmi účinnou možností spolufinancování je tzv. adopce píšťal, kdy si může každý adoptovat píšťalu obdobně jako je tomu například u zvířat v ZOO. Z těchto všech zdrojů lze získat prostředky na částečnou nebo generální opravu varhan, která je většinou rozvrhnuta do několika fází a let.

Věřím, že tato série splnila předsevzaté cíle: Informovala o varhanní kultuře jako celku, upozornila na alarmující stav řady varhan, ale také seznámila obyvatele tohoto regionu s konkrétními nástroji a tím i cenným odkazem, který zde máme a který je mnohdy zcela nepovšimnut nebo přehlížen. V souvislosti se špatným stavem některých varhan jsem také nastínil možnosti financování oprav, což může být podnětem a inspirací pro ty, kdo chtějí s touto situací něco podniknout a komu není tato situace lhostejná.

Varhany jsou kulturní dědictví, které má nevyčíslitelnou hodnotu. Důležité je také si uvědomit, že historických varhan je omezené množství, které nepřibývá a záleží jen na nás, kolik nástrojů se nám podaří uchovat pro další generace.


FOTOGALERIE - Varhany ve Dvoře Králové nad Labem

Související články
Varhany na Královédvorsku
Nejstarší varhany do roku 1800
Varhanáři Barthové – varhany z 1. poloviny 19. století
Varhany na Královédvorsku z 2. poloviny 19. století
Varhany na Královédvorsku z počátku 20. století
Varhany firmy Rieger na Královédvorsku
Akce ve Dvoře Králové a okolí o víkendu 7. - 9. 10. 2016
Komentované prohlídky varhan v kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem
Poutavé prohlídky varhan v královédvorském kostele sv. Jana Křtitele
Královéhradecký kraj plánuje navýšit částku v grantu na obnovu varhan
Koncert pro lesní roh a varhany
Vaše komentáře

Přečteno 1608x
 
10.06.2024 - Z důvodu závady na hlavním přívodu pitné vody je uzavřené Tyršovo koupaliště - do odvolání.
12.04.2024 - od 6. dubna 2024 se změnily ordinační hodiny lékařské pohotovostní služby (LPS) pro dospělé v nemocnici v Trutnově – o víkendech a svátcích budete moct navštívit LPS od 8 do 18 hod. Dětská pohotovost zůstává o víkendech a svátcích nezměněna od 8 do 20 hod.

Volná pracovní místa

Učitel/ka fyziky (ZŠ Schulz. sady)

Učitel/ka informatiky (ZŠ Schulz. sady)

Učitel/ka Hv, Pč (MŠ a ZŠ Bílá Třemešná)

Terénní pečovatel/ka (Diakonie ČCE)


Kalendář akcí
21.05.2024 17:00 - 25.06.2024 18:00
Polština nejen na cesty
23.06.2024 16:30 - 23.06.2024 18:00
Kino - Vynálezce
23.06.2024 16:30 - 23.06.2024 18:00
Lassie : Nové dobrodružství (rodinný)
23.06.2024 19:00 - 23.06.2024 20:30
Kino - Pan učitel vrací úder