Vyhledej
Královédvorsko > Názory/fotky/videa > Nasik Kiriakovský

Město posiluje svůj význam

anonymně / 7.09.2015, Dvůr Králové nad Labem
Kraj bude řešit dopravní dostupnost Dvora Králové nad Labem jako nejdůležitějšího turistického centra Podkrkonoší. Možná se to zdá být neuvěřitelné, ale z předložených materiálů, které jsem si jako zastupitel města mohl prohlédnout v únoru letošního roku na krajském úřadě, vyplynulo, že krajský úřad neobdržel za posledních dvacet let od představitelů našeho města a jeho samosprávy žádný konkrétní podnět nebo zadání k vypracování komplexní rozvojové studie dopravní dostupnosti z pohledu silniční, železniční, říční či letecké dopravy. Takovýto koordinační, územně plánovací materiál krajský úřad k obci s rozšířenou působností (ORP) Dvůr Králové nad Labem prostě nemá!

Co to pro naše město a jeho spádové obce znamená? Pouze jedno jediné, vše zůstane při starém. Nebo lépe řečeno, daným územím povede „nově“ jenom dálnice D11 nebo rychlostní komunikace R11, a tu řeší kraj společně se státem. Z pohledu územního plánování Královéhradeckého kraje je vše již „vyřešeno“.

Vycházelo se ze stavu, že když město samo nic nepotřebuje (nebo nenavrhuje), tak kraj území nemusí v dlouhodobém horizontu nad rámec svých potřeb více řešit. Případné návrhy rozvoje území se logicky očekávají vždy od samotných představitelů samosprávy, kteří by měli navrhovat nebo definovat své potřeby, aby na základě toho vznikla potřeba ze strany kraje něco nového územně projektovat.

S úlevou ale musím konstatovat, že výše uvedené tvrzení dnes již neplatí. Krajskému úřadu byly ze strany města a jeho úřadu v červenci tohoto roku předány konkrétní podklady (návrhy rozvoje území Podkrkonoší s centrem ve Dvoře Králové nad Labem) a s tím spojené požadavky na rozvoj dopravní obslužnosti – infrastruktury.

Jen na okraj se zmíním, že předmětem posuzování se stane (mimo jiné) i nově navržená trasa jihozápadního obchvatu města, která řeší v celé trase tranzitní nákladní dopravu mezi Dvorem Králové nad Labem a Hořicemi v Podkrkonoší (propojení silnic R11 a R35) mimo centra obou měst. Budou také posuzovány nově navržené varianty silnic severojižní estakády, které dopravně obslouží tři městské průmyslové zóny a budou zároveň řešit obchvaty Zboží a nově obchvat Žirče. Ten se napojí na konec dálnice D11 v prostoru křižovatky Jaroměř-sever. Dále studie posoudí výhody elektrifikace železniční tratě Jaroměř – Dvůr Králové nad Labem s využitím vlečky do centra města pro osobní dopravu s možností prodloužení regionální vlakové dopravy Region Panter z Pardubic do Dvora Králové n. L. tak, jak o tom uvažuje i studie proveditelnosti, kterou si nechala vypracovat v nedávné době SŽDC Praha. Zde společně s krajem chceme posoudit a navrhnout, že Dvůr Králové nad Labem už nebude jenom průjezdní stanicí na trati 030 Jaroměř – Stará Paka, ale bude křižovatkou, kde se z vlečky stane nová plnohodnotná trať, na níž budou také tři nové železniční stanice: Dvůr Králové n. L. – Lipnice, Dvůr Králové n. L. – ZOO a konečná stanice Dvůr Králové n. L. – Město se společným terminálem vlaků a autobusů v ulici 28. října. Stávající vlakové nádraží by mělo sloužit jen k přestupu na rychlíky do Liberce.

Nemohu se nezmínit o posouzení možnosti splavnění Labe pro turistickou plavbu v úseku Mostek – Debrné, přehrada Les Království, Dvůr Králové n. L. – Pušův splav, Žireč, Kuks až po Jaroměř. Tento záměr bude posuzován společně s návrhem protipovodňových opatření v samém centru města. Studie také vyhodnotí navrhované rozšíření a modernizaci letiště v Žirči po vzoru Vrchlabí. Věřím, že studie, kterou kraj sám financuje ze svých prostředků, prokáže smysluplnost a oprávněnost navrhovaných řešení.

Nasik Kiriakovský, zastupitel (Východočeši)

Související články
Dopis zastupitelům města Dvůr Králové
Starostové jednali o překvalifikování silnice II/300
Úředníci města zkouší ostražitost nových zastupitelů
Trestuhodná demolice bez vize nové výstavby
Lékaři se musí vrátit na královédvorskou záchranku
Bude loutková scéna v roce 2017?
Vaše komentáře
Železniční trať 9.07.2016 23:24, Reagovat
Vážený pane Kiriakovský,
věřím, že máte radost, protože Vás osobně se tyto změny (konkrétně využití vlečky k teplárně) nedotknou. Naše rodina vlastní dům necelé 3 m právě od zmíněné vlečky. Již nyní, kdy zde pouze šibuje vlak do teplárny, se třese celý dům. Nedovedu si tedy představit, žít v domě, kde budou jezdit pravidelně vlakové spoje. Zabývá se také někdo, jak se změní kvalita života občanů podél zmíněné vlečky a hodnota jejich majetků, nebo jsou centrem zájmu pouze ekonomické výhody tohoto záměru?
Již nyní, kdy proběhla "pouze zkouška" byla celá ulice vzbuzena v sobotu před půl 6 ráno nesnesitelným, nepřetržitým houkáním, což považuji za nehoráznost i z toho důvodu, že tu žije spousta rodin s malými dětmi.
Ráda bych tedy znala Váš názor, v čem nám tento projekt, jako občanům města pomůže a jaké bude řešení pro občany žijící v bezprostřední blízkosti vlečky, aby mohly i nadále nerušeně žít a užívat svůj majetek, aniž by byl znehodnocen.
Děkuji Hanušová

Přečteno 170x
 
22.07.2024 - Pozor na odkloněnou trasu na železniční trati Prahy - Hradec Králové - Trutnov: rychlíky linky R10 budou během plánované výluky zastavovat místo stanice Praha-Libeň ve stanici Praha-Vysočany od úterý 16. července nepřetržitě do soboty 24. srpna 2024.
15.07.2024 - České dráhy vydaly zprávu, která v těchto horkých dnech upozorňuje na vyšší pravděpodobnost závad na infrastruktuře i na vozidlech a souvisejícímu omezení vlakové dopravy. Na jakkoliv dlouhou cestu vlakem si s sebou vezměte dostatek tekutin.
10.06.2024 - Z důvodu závady na hlavním přívodu pitné vody je uzavřené Tyršovo koupaliště - do odvolání.

Volná pracovní místa

Učitel/ka fyziky (ZŠ Schulz. sady)

Učitel/ka informatiky (ZŠ Schulz. sady)

Učitel/ka Hv, Pč (MŠ a ZŠ Bílá Třemešná)

Terénní pečovatel/ka (Diakonie ČCE)


Kalendář akcí