Vyhledej
Šikovné nákupy
Královédvorsko > Názory/komentáře > Nasik Kiriakovský

Úředníci města zkouší ostražitost nových zastupitelů

anonymně / 30.06.2015, Dvůr Králové nad Labem
Na zastupitelstvu dne 11. června byl v programu „majetkové záležitosti“ zařazen staronový požadavek společnosti Lukas Eko, s. r. o, která město žádala o prodej městských pozemků v bývalém areálů firmy Eurovia (dříve SSŽ). Areál se nachází mezi zoologickou zahradou a parkovištěm Tyršova koupaliště. Proč hovořím o staronovém požadavku? Protože v programu předcházejícího zastupitelstva byl také předložen. Tehdy úředníci města zastupitelům doporučili, aby se vzdali předkupního práva na odkup pozemků, kde firma Lukas Eko údajně zakoupila stavby (budovy) od firmy Eurovia.

Už na tomto zastupitelstvu jsem se důrazně ohradil vůči postupu odboru majetku zastoupeného vedoucí odboru, paní Bc. Mocovou. Jak může předkládat zastupitelům materiál ke schválení bez důvodové zprávy, která se vůbec nezmiňuje a jasně nedefinuje podnikatelský záměr firmy?!

To znamená, že nikdo neví, a možná se ani nechce na úřadě vědět, co hodlá firma v areálu v budoucnosti skutečně realizovat! Při krátké diskuzi bylo sděleno jedním ze zastupitelů, že se jedná o firmu, která v současnosti údajně dlouhodobě provozuje sběrnu kovového odpadu v prostorách bývalé Tiby Slovany. Tato informace byla pro mne asi zásadní. Nedokážu si představit, že nejdříve odsouhlasím vzdání se předkupního práva na koupi pozemku a následně budu souhlasit s prodejem dalších pozemků města firmě, která opakovaně nemá ani tu elementární slušnost sdělit zastupitelům města svůj podnikatelský záměr!

V takovém případě nehodlám být spojován se vznikem stejně neutěšeného areálu kovošrotu, který se nachází na jiném místě, ale v širším centru města. Občané se sami mohou přesvědčit, jak takový areál kovošrotu „vypadá“ při procházce od Pušova splavu podél Labe k mostu Jana Palacha.

Závěrem bych chtěl ještě zmínit pro mne velmi podivný přístup paní Bc. Mocové, pro kterou byl můj oprávněný požadavek jako zastupitele asi obecně nedůležitý, když opakovaně neuznala za vhodné při předkládání následně i druhé žádosti firmy materiál doplnit o požadovaný podnikatelský záměr společnosti Lukas Eko, s. r. o. Určitě jen tak nepominu také skutečnost, že paní Bc. Mocová neinformovala ve všech variantách, komplexně a se všemi dopady zastupitele o tom, co se stane, když například odsouhlasí pouze stažení bodu o vzdání se předkupního práva z programu zastupitelstva a jak se následně tím pádem značně znevýhodní a zkomplikuje pozice města v dané lokalitě! Tuto záležitost hodlám proto projednat osobně s panem starostou na důkaz toho, že skončila doba, kdy zastupitelé v minulosti asi slepě důvěřovali všemu, co jim ze strany úředníků města bylo předkládáno.

PS: Po uzávěrce NKR se dne 25. června v kanceláři starosty města uskutečnilo jednání s firmou Lukas Eko, s. r. o. Zde zástupci společnosti bez problémů deklarovali svůj podnikatelský záměr, který dle jejich ujištění bude také v souladu se stávajícím územním plánem a nebude v žádném případě negativně zatěžovat dané území města. Jejich přístup k jednání a požadavkům města byl vstřícný a konstruktivní. Dobrá zpráva pro občany města – kovošrot zde nebude! Jednání v dané věci budou dále pokračovat.

Nasik Kiriakovský, zastupitel (Východočeši)

Související články
Dopis zastupitelům města Dvůr Králové
Starostové jednali o překvalifikování silnice II/300
Trestuhodná demolice bez vize nové výstavby
Město posiluje svůj význam
Pochybení v Nepraktově ulici se nesmí opakovat nebo také „Za dobrotu na žebrotu“
Lékaři se musí vrátit na královédvorskou záchranku
Otevřený dopis ministru dopravy
Bude loutková scéna v roce 2017?
Trestuhodná demolice číslo 2!
Kuks na Trutnovsku... Proč?
Vaše komentáře

Přečteno 87x
 
Hodnocení článku:
17.05.2021 - Dnes se otevírají veřejnosti terasy a zahrádky restaurací a kaváren. Podmínkou návštěvy venkovních prostranství provozoven je pro klienty negativní antigenní test, potvrzené očkování nebo prodělaný Covid nejpozději před 3 měsíci.
03.05.2021 - Dnes se vrací děti do školek. Otevřena jsou po téměř 5 měsících také kadeřnictví, pedikúry, masáže a kosmetické služby.
19.04.2021 - Od pondělí 19. dubna 2021 se provoz Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem vrací do standardního režimu bez omezení. Stále však platí epidemiologická opatření.

Volná pracovní místa
Všeobecná zdr. sestra (Domov. sv. Josefa)

Asistent/ka pedagoga (ZŠ Sch. sady)

Stavební technik (Juta, a.s.)

Vychovatel/ka (ZŠ Sch. sady)

Učitel II. stupeň ZŠ - aprobace M (ZŠ Bílá Třemešná)


Kalendář akcí
28.04.2021 08:00 - 30.06.2021 20:00
Umění bez galerie
4.06.2021 09:00 - 1.08.2021 16:00
Milan Chabera: MÍJENÍ (výstava obrazů)
18.06.2021 09:00 - 29.08.2021 16:00
Dvorské retro (výstava)
19.06.2021 18:00 - 20.06.2021 00:00
Řecká zábava