Vyhledej
Královédvorsko > Co se děje > hudba

V Hajnici se po mnoha letech rozezní varhany na benefičním koncertu s recitací Ondřeje Kepky – skončila první etapa opravy

Vít Havlíček / 3.12.2017
V pátek 8. prosince 2017 od 18:00 se bude konat v kostele sv. Mikuláše v Hajnici benefiční koncert na podporu opravy varhan, které se v tomto kostele rozezní po mnoha letech. Vystoupí na něm herec Ondřej Kepka (umělecký přednes), Miroslav Smrčka (trubka) a Přemysl Kšica (varhany). Na programu budou díla barokních mistrů a verše Jana Zahradníčka a Karla Hlaváčka. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude použit na druhou etapu opravy hajnických varhan. Přispívat je možné na transparentní účet 2801297755 / 2010 nebo formou adopce píšťal. Více na www.kchs.cz/hajnice.

Svou hrou podpoří opravu varhan Miroslav Smrčka, který je od roku 2016 prvním trumpetistou Karlovarského symfonického orchestru. Přemysl Kšica vyučuje hru na varhany na Konzervatoři v Teplicích a působí jako varhaník v chrámu svatého Mikuláše na Malé Straně v Praze. Oba interpreti se věnují koncertní činnosti u nás a v zahraničí. Na koncertu zazní slavné Preludium z Te Deum M. A. Charpentiera, ale i skladby J. S. Bacha, G. Ph. Telemanna a dalších. V rámci koncertu bude zařazeno několik recitačních vstupů s verši Jana Zahradníčka a Karla Hlaváčka. Interpretem mluveného slova bude herec a režisér Ondřej Kepka.

Zahajovací etapa opravy, jejímž cílem bylo varhany zprovoznit, byla realizována v říjnu a listopadu letošního roku. Nyní se shromažďují prostředky na druhou etapu, která proběhne v příštím roce. Cílem této etapy je dokončit celkovou opravu varhan, kterou provede firma Robert Ponča Varhany z Krnova. Tato firma se specializuje na tento typ nástrojů a má výborné reference. Výběr varhanáře je vždy zcela stěžejní a je třeba dbát právě na kladné reference a stanoviska odborníků, a nikoliv na nejnižší cenu. Levná a neodborná oprava provedená nekvalitním varhanářem již nenávratně poškodila množství cenných varhan.

Hajnice se chystá využít dotaci Královéhradeckého kraje na obnovu varhan

Hajnice - varhany - oprava - 2017Na Královéhradeckém kraji existuje dotační titul na obnovu varhan. Římskokatolická farnost Hajnice podá na začátku příštího roku žádost o tento grant, který se vztahuje na všechny varhany Královéhradeckého kraje starší osmdesáti let, tedy v podstatě i na všechny na Královédvorsku. Žádat může ale pouze vlastník varhan, což jsou ve velké většině farnosti. Pro rok 2018 je možné žádat o částku v rozmezí 50.000 – 500.000,- Kč, přičemž je zde podmínka minimálně 50% spoluúčast žadatele.

Opravy varhan se často dělají na etapy. Je tedy běžné a reálně dosažitelné, když farnosti zažádají o minimální částku 50.000,-. Stejnou částku pak musí zajistit i farnosti, s nimiž většinou spolupracuje víc subjektů. V Hajnici se jedná o tamější farnost, obec Hajnice a Královédvorský chrámový sbor z.s. Jen z výtěžku benefičních koncertů a adopce píšťal se za poslední dva měsíce vybralo přibližně 80.000,- Kč. Celkem se nyní podařilo zajistit už okolo 200.000,- Kč. Zájem o opravu varhan v Hajnici je tedy nadprůměrný.

Jak to vypadá s opravami varhan na Královédvorsku?

Na Královédvorsku v poslední době narostl zájem o varhany. Opravy byly provedeny nebo se chystají na řadě míst. Již několik let zdárně probíhá oprava varhan v kostele sv. Anny v Žirči (spadající pod Oblastní charitu Červený Kostelec), která bude stát přes 5 milionů korun. V letošním roce byla provedena oprava varhan v kostele Nejsv. Trojice v Kuksu. Generální oprava varhan byla dokončena v kostele sv. Víta v Borovnici. V letošním listopadu byla dokončena již zmíněná první etapa v Hajnici. V současné době probíhají jednání o opravě v Horní Brusnici a na Pecce.

Všechny výše uvedené opravy se konají Dvůr Králové - varhany v kostele sv. Jana Křtitelemimo Římskokatolickou farnost ve Dvoře Králové, pod níž spadá řada cenných nástrojů ve velmi špatném stavu. V prvé řadě jde o varhany v kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové n. L. Farnost měla nabídky varhanářů již v roce 2015. Od té doby dosud stále není podepsaná smlouva s žádným varhanářem a ani nedošlo k zahájení opravy, i když farnost obdržela v roce 2016 finanční dar od města Dvůr Králové. Spolupráci při opravě již v roce 2016 nabízel Královédvorský chrámový sbor, stejně jako tomu bylo v Hajnici, kde je bezproblémová komunikace a výsledkem spolupráce jsou zprovozněné hajnické varhany. Je velká škoda, že po získání finančního daru i řadě odmítnutých nabídek spolupráce, jsou v královédvorské farnosti výsledkem pouze neustálé odklady oprav a chátrající varhany.

Opravu by si dále zasloužily nástroje v Choustníkově Hradišti, Dubenci, Velkém Vřešťově a několik dalších. Stačí, aby vlastník varhan podal grant a oslovil širší veřejnost. Zkušenost z mnoha míst ukazuje, že řada obcí, firem, spolků i jednotlivých podporovatelů je ochotna se finančně podílet na opravách varhan. Zářným příkladem by mohla být třeba Hajnice…


Související články
Varhany na Královédvorsku z počátku 20. století
Josef Somr podpoří opravu varhan na benefičním koncertu v Hajnici 13. října 2017
Úspěšný benefiční koncert s recitací Josefa Somra na záchranu varhan v Hajnici
Jiří Stivín zahraje na benefičním koncertu pro varhany v Hajnici 5. listopadu 2017
Na koncertu Jiřího Stivína a Václava Uhlíře pro hajnické varhany se vybralo přes dvacet tisíc korun
V hajnickém kostele se po dlouhé odmlce opět rozezněly varhany
Jarní sérii benefičních koncertů pro varhany v Hajnici zahájí České filharmonické kvarteto 8. dubna 2018
Benefiční koncerty pro varhany v Hajnici pokračují
Václav Hudeček zahraje na benefičním koncertu pro varhany v Hajnici 3. června 2018
Trubka a varhany v Hajnici
Vaše komentáře

Přečteno 963x
 
02.11.2023 - Cestující Českých drah si nově mohou zakoupit elektronickou jízdenku na zpožděné vlaky až do skutečného času jejich odjezdu.
30.10.2023 - V úterý 7. listopadu se slavnostně zahájí výstavba dalšího úseku D35 - z Hořic do Sadové.
25.10.2023 - V sobotu 28. října 2023 budou zavřeny obchody s prodejní plochou větší než 200 m².

Volná pracovní místaPečovatel/ka (Pečovatelská služba)


Kalendář akcí
4.10.2023 08:00 - 31.05.2024 17:00
Technická hodinka (nejen) pro seniory
4.10.2023 08:00 - 31.05.2024 17:00
Plaveš ve škole?
13.10.2023 - 3.12.2023
Sokolové pod Zvičinou